Opdrætterliste:

ORPINGTON

DVÆRG ORPINGTON JERSEY KÆMPE
Du kan ikke forvente at opdrættere på disse lister altid har dyr eller rugeæg til salg.
Alle medlemmer af Landsklubben for Orpington kan blive optaget på disse lister hvis det har din interesse. Du skal blot ringe eller skrive til:
Jørgen Baagøe Tlf.:22 98 92 30 - e-mail
og oplyse hvilken Race, varietet, navn,adresse og telefonnummer.