Orpingtonklubben er en specialklub under Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl hvor medlemmerne har specialiseret sig i at avle Orpington og Jersey Kæmper samt Dværg Orpington. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til racerne, samt varetage medlemmernes interesser på bedste måde, rådgive medlemmerne omkring avlsarbejdet, afholde møder om aktuelle emner, arrangere hønsedage, udstillinger og andre ting der måtte være interesse og behov for.

 

Der afholdes generalforsamling i forbindelse med specialudstillingen, fordi der på det tidspunkt er samlet flest medlemmer fra hele landet.
Ønsker man indflydelse i klubben må man møde op.

Klubben udgiver et blad der udkommer en gang om året og udleveres samtidig med indbetaling af kontingent.
I bladet er der praktiske oplysninger om klubben, bestyrelsens sammensætning, avlsvejlederne, en plan over arrangementer i det kommende år samt en komplet medlems- og opdrætterliste.
Desuden bringer bladet forskellige artikler og beretninger der vedrører vore tre racer og klub livet. Alle medlemmer har adgang til at skrive i bladet og redaktøren vil være lykkelig for indlæg.

 

For at Landsklubben for Orpington kan være en levende og aktiv klub er det vigtigt, at medlemmerne møder op til de arrangerede møder, hønsedage og udstillinger m.m. Jo flere der kommer jo bedre bliver arrangementerne til glæde for alle.
Kom og vær med til at præge udviklingen, nyd godt af erfaringsudvekslingen og det gode kammerat skab og sociale samvær.

Bliv medlem af Klubben.
Det årlige kontingent for at være medlem i 
Orpington klubben udgør 120 kr.

Du kan indmelde dig i Landsklubben for Orpington 
ved at sende en mail direkte til vores kasserer Kjeld N. Jensen. 
Du skal huske at oplyse navn, adresse, tlf. fødselsdag samt år, samt hvilke dyr du opdrætter.